Oululaisen Mix-tehtaan tuotanto ja työergonomia harppasivat uuteen aikakauteen Dosetecin automaatiolla

Fazer-konserniin kuuluva Oululaisen Mylly aloitti toimintansa vuonna 1971 varmistamaan Fazer-leipomoiden jauhojen laadun sekä toimitus- ja kilpailukyvyn. Oululaisen Mylly on Suomen toiseksi suurin yhdessä toimipisteessä toimiva mylly. 1990-luvulla aloitettiin myllyn jalosteiden myyminen myös konsernin ulkopuolelle. Vientiä on Ruotsiin, Baltiaan ja Venäjälle. Vuoden 2003 lopussa Oululaisen Myllyssä otettiin käyttöön nykyaikainen ja tehokas Mix-tehdas, jossa valmistetaan erilaisia täys- ja esiseoksia mm. leipomo- teollisuuden tarpeisiin. Tuotantoon kuuluvat niin ruokaleipä- kuin kahvileipämixit sekä erikoisseokset. Dosetec-toimitus käsitti pienkomponenttien ja suursäkkiaineiden annostusjärjestelmän sekä suursäkkien täyttölinjan.

Mix-tehtaalle korkeatasoinen ja tehokas jauhojen ja komponenttien Dosetec-annostelu- ja säkitysautomaatio

Dosetec-annostusjärjestelmään sisältyi 16 suursäkin purkuasemaa. Suursäkin purkuasema on varustettu 300 litran säiliöllä, joka tekee säkin vaihdon joustavaksi. Suursäkkiaineiden annostus tapahtuu ruuvikuljettimella alipainesiirtoputkeen ja säiliövaakaan. Asemat on liitetty keskitettyyn pölynpoistojärjestelmään.

Pienkomponenttiasema muodostuu paristakymmenestä varastosäiliöstä. Säiliö on varustettu möyhentimellä ja jokainen säiliö toimii erikseen annostusvaakana. Ruuvikuljetin annostelee materiaalin ja alipaineella toimiva pneumalinja siirtää sen edelleen lähetyssäiliöön. Ruuvikuljetin pysähtyy, kun haluttu määrä on annosteltu säiliöstä pois. Sulkuventtiili estää jälkivaluman. Rakenneratkaisu mahdollistaa joustavan layout-sijoittelun sekä asemien täytön suoraan lattiatasolta. Suursäkkiaineet annostellaan säiliövaakaan ja pienkomponentit lähetyssäiliöön, joka on varustettu punnituksella ja toimii pienkomponenttiannostuksen tarkastusvaakana. Lähetyssäiliöstä punnittu panos siirretään painesiirrolla sekoittimille.

Mix-tehtaalle suursäkkien täyttölinja kehittyneellä pölynpoistolla

Sekoitettu tuote pakataan mm. suursäkkiin. Suursäkkien täyttölinja on varustettu lavakasetilla, suursäkin täyttöasemalla ja rullakuljettimilla. Täyttölinjan ohjaus tapahtuu Siemens-logiikalla ja käyttöpäätteellä. Täyttöaseman korkeus on säädettävissä suursäkin korkeuden mukaan. Lavakasetti siirtää automaattisesti kuormalavan siltavaa’alle. Start-käsky taaraa vaa’an, käynnistää annostuskuljettimen ja annostus tapahtuu kaksivaippaisen täyttöyhteen kautta suursäkkiin, ensin karkea- ja lopuksi hienosyötöllä. Säkityksen aikana säkkiä tärytetään materiaalissa olevan ilman poistamiseksi. Pölynsekainen ilma poistuu täyttöyhteen välitilasta keskitettyyn pölynpoistoon. Pölynpoisto on lisäksi varustettu korvausilma- ja säätöventtiileillä, joilla saadaan säkistä poistuva ilmamäärä tasapainotettua siten, että säkki ei imeydy kasaan eikä pöly pääse huoneilmaan. Säkkiä vaihtaessa pölynpoiston korvausilmaventtiili on kiinni, jolloin kaikki imu saadaan keskitettyä säkityspäähän. Säkin suu suljetaan ja täydet säkit siirretään varastoradalle, jolta ne ovat trukilla noudettavissa.

Omat ja asiakkaidemme laatuvaatimukset edellyttävät korkeaa automaatioastetta

Osastoesimies Jyrki Koponen toteaa, että nykyinen tuotantovälineistö on tehokas ja sillä saavutetaan tarvittavat tuotantovolyymit. Kokonaisuudessaan näin laajan tuotannon tehokas ja taloudellinen saavuttaminen niin tonneilla, tuotemerkeillä kuin laadulla mitattuna olisi mahdotonta ilman nykyisen kaltaista automaattista annostelujärjestelmää. Sen ansiosta tuotantotilat ja työskentelyn ergonomia harppasivat uudelle aikakaudelle. Jyrki Koponen on hyvillään siitä, että Dosetec-järjestelmien avulla Oululaisen myllyn tuottavuus on parantunut ja hävikki pienentynyt. Kuluttajille uusi teknologiamme näkyy selkeästi tasaisempana laatuna ja uusina tuotteina.

Dosetec – innovatiivinen, sopivan pieni ja fleksiibeli suomalainen toimittaja

Jyrki Koponen on tyytyväinen Dosetec-järjestelmään sekä saamaansa kokonaispalveluun, olipa kysymyksessä asentajat tai insinöörit. ”Tunsimme itsemme asiakkaana tärkeäksi, mikä näkyi nopeana reagointina projektin eri vaiheissa. Aikataulut pysyivät sovittuina, olimme tyytyväisiä asennukseen, käyttökoulutukseen ja jälkihuoltoon, toisin sanoen toimituksen kokonaislaatuun. Osaltaan Dosetec-päätökseen vaikutti se, että Vaakakoskinen oli tuttu toimituksistaan myös muille Fazer-leipomoille. Tärkeä kriteeri oli myös se, että hinta-laatusuhde oli kohdallaan”, vahvistaa Koponen.