Upofloorille räätälöitiin Dosetec-automatiikkaa

Lattiapäällysteiden markkinajohtaja nosti uudella investoinnilla rutkasti tuotantokapasiteettiaan.

Karelia-Upofloorin Ikaalisten tuotantolaitoksella valmistuu lattiapintaa jopa 5 000-6 000 neliötä päivässä. Tällä hetkellä Upofloor panostaa erityisesti Lifeline-tuoteperheen tuotantolinjan kehittämiseen. Viimeisin investointi oli tammikuussa asennettu pelletointilinja, joka tekee puolivalmisteita yrityksen päätuotteelle, Lifeline CS:lle. Varsinainen tuotantokone hankittiin Saksasta, mutta annostelulaitteet sekä kaiken niihin liittyvän automatiikan toimitti tuttu yhteistyökumppani Dosetec.

– Meillä on pitkäaikainen historia yhteisistä toteutuksista Dosetecin kanssa ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Yhteistyö on antanut mahdollisuuden kehittää ja koeajaa myös uusia protoja. Suuret toimittajat eivät yleensä ole niin joustavia, jolloin kehittelyyn ei ole mahdollisuuksia, tehdaspäällikkö Risto Karjalainen kertoo.

Tuotantolinjan pullonkaula poistui kertaheitolla

Uusi annostelujärjestelmä hoitaa raaka-aineiden annostusta tuotannon alkuvaiheessa, jolloin tuotetaan tarvittavat puolivalmisteet. Dosetecin toimitus sisälsi päiväsiilot ja annostelujärjestelmät raaka-aineille sekä uusioraakaaineille, järjestelmiin liittyvän automatiikan, asennuksen sekä henkilöstön koulutuksen. Ohjausjärjestelmä säätää halutut massavirrat eri raaka-ainekomponenteille. Se ilmoittaa lisäksi häiriöistä tai jos joku raaka-aineista kaipaa lisäystä. Järjestelmä liitettiin osin jo olemassa olevaan laitteistoon. Karjalaisen mukaan uusi investointi nopeutti tuotantolinjaa huomattavasti poistamalla siltä puolivalmisteiden valmistuksesta aiheutuneen pullonkaulan.

– Lifeline-tuotteet valmistetaan puolivalmisteista, jotka ovat granulaattimuodossa. Valmistamme itse granulaatit puhtaista raaka-aineista ja näiden granulaattien valmistus rajoitti tuotantoa. Nyt granulaattien valmistus vastaa tuotannon tarpeita.

Tasaista laatua nopeammin

Karjalaisen mukaan puolivalmistetuotannon kasvattamisen myötä tuotteiden läpimenoaika on lyhentynyt, joka näkyy entistä nopeampina toimitusaikoina. Lisäksi kehittynyt automaattiannostelu antaa tasaisemman laadun.

– Tuottavuus on parantanut, koska teemme nyt tehtyä enemmän puolivalmisteita käytettyä työtuntia kohden. Lisäksi projektissa kehitettiin uusia laitteita uusioraaka-aineiden käsittelyä varten. Tuotteen valmistuksesta syntyviä reunanauhoja, hylättyä tuotetta ja hiontapölyä käytetään uudelleen tuotannossa. Tähän on uudessa järjestelmässä kiinnitetty erityistä huomiota. Aikaisemmin uusioraaka-aineita ei voitu käsitellä tai niiden hyödyntäminen oli kovin työlästä.

Laadukkaat suunnitelmat ja nopea toimitus

Dosetecin tehtaalla Nastolassa tehtiin projektin edetessä lukuisia koeajoja, joilla haluttiin varmistaa, ettei mitään yllätyksiä ongelma-aineiden kanssa tule.

– Dosetecin toimitus valmistui hyvissä ajoin ennen pääkoneen saapumista ja siksi järjestelmää voitiin testata perusteellisesti etukäteen. Pienet muutokset ja parannukset voitiin sitten tehdä koko prosessin ylösajon yhteydessä.

Kiitosta saavat myös Dosetecin laadukkaat suunnitelmat ja esitykset.

– Tässä projektissa meillä oli todella haastavat laitesijoittelut. Dosetecin laatimista kolmiulotteisista layout piirustuksista nähtiin etukäteen miten prosessin koneet voidaan sijoitella.