Valion Helsingin mehutehdas automatisoi jauheannostuksen Dosetecin järjestelmillä

Valio on liikevaihdoltaan Suomen suurin elintarvikealan yritys. Valio haluaa menestyä tarjoamalla kuluttajille hyvää oloa joka päivä. Valion Helsingin mehutehtaalla ryhdyttiin ideoimaan uuden annostelujärjestelmän investointia syksyllä 2002. Tilaus Dosetecilta tehtiin toukokuussa 2004 ja järjestelmä oli käytössä syksyllä 2004. ”Tarkka annostus ja automatisoitu kuivien aineiden lisääminen nestekiertoon ovat selkeästi parantaneet mehun laatua ja vähentäneet hävikkiä”, kiteyttää kunnossapitovastaava Timo Kähönen.

Dosetec-annostusjärjestelmään kuului suursäkin purkuasemia, pienkomponenttiasemia, tarkkuusannostelija sekä säkinpurkuasema varustettuna säkkipaalaimella. Annostus tapahtuu alipainesiirrolla säiliövaakaan. Suursäkkiaineiden annostus tapahtuu säiliövaa´an punnituksen perusteella ja pienkomponenttien annostus varastosäiliön punnituksen perusteella. Työympäristön haittapöly saatiin hallintaan pölynpoistojärjestelmän ja tyhjien säkkien viikkausaseman johdosta. Koko järjestelmää ohjaa Siemens S7-300 -logiikka.

”Vertailimme eri laite- ja automaatiotoimittajia ja päädyimme Dosetecin kokonaistoimitukseen”, kertoo Timo Kähönen. Dosetecin valintaan vaikuttivat mm. seuraavat tekijät:

  • tunnettu toimittaja
  • vastaavat toimitukset, mm. Valiolle ja Saarioiselle, joihin kävimme tutustumassa
  • ohjausjärjestelmä toteutettu Siemens S7 -logiikallla, joka soveltuu liitettäväksi prosessiin.

Dosetecista on ollut meille pelkkää iloa

”Raskaiden raaka-ainesäkkien käsittely sekä tarkkuutta vaativa jauheannostelu siirtyi täysin automaattiseksi, jolloin henkilötyövoimaa vapautui mielekkäämpiin tehtäviin. Työergonomia parantui huomattavasti ja pääsimme eroon pölystä, jota syntyi jauheiden käsittelystä. Annostelutarkkuus on nyt millintarkkaa, mistä kehittyy vuoden mittaan huomattavia säästöjä. Samoin raaka-aineiden hankinta suursäkkeinä tuo säästöä. Järjestelmän teknologian ansiosta myös mehukeittojemme laatu on parantunut”, Kähönen listaa.

”Toimituksen kaikki osa-alueet suunnittelupalvelusta aina käyttöönottokoulutukseen saakka ovat toimineet erinomaisen hyvin. Toimitusaikakin meni täysin nappiin, laite asennettiin meille päivälleen sovitun aikataulun mukaan”, kunnossapitovastaava Timo Kähönen iloitsee.