Dosetec automatisoi kynä ja paperi -menetelmän Vaasan & Vaasan Liettuan leipomossa

Dosetec on toimittanut automaattisen jauhonsiirtojärjestelmän UAB Vilniaus Duona Panevéžysin leipomolle. Vaasan & Vaasan -konserniin kuuluva liettualainen leipomo on käyttänyt uutta järjestelmää pehmeän leivän valmistukseen vuoden 2007 syksystä lähtien.

Jauhojen siirto, mittaus ja annostelu vaativat aiemmin kynää, paperia ja henkilötyöaikaa. Nyt koko prosessi on täysin automatisoitu.

Vaasan & Vaasan projektipäällikkö Marko Levola on erityisen tyytyväinen yhteistyöhön Dosetecin kanssa. ”Ammattitaitoisesti suunniteltu järjestelmä valmistui sovitun aikataulun mukaisesti, ja yhteistyö on ollut jälkihuoltoa myöten hyvää ja tuloksekasta”, Levola kiittelee.

Leipomon hygienia ja viihtyvyys ovat parantuneet huomattavasti, kun jauhot siirretään putkistossa, ja pölynpoisto pitää annostelupisteet pölyttöminä. Jauhopölystä aiheutuva palovaara on myös historiaa Dosetecin ATEX-määriteltyjen laitteiden ansiosta. Raaka-aineinven- taariot ja kirjanpito ovat helpompia toteuttaa
uuden järjestelmän syrjäytettyä vanhan kynä ja paperi -menetelmän.

Projektipäällikkö Levola listaa muina hyötyinä seuraavia asioita:

  • virheiden määrä on minimaalinen
  • hävikki on vähentynyt
  • tehokkaampi ja nopeampi jauhonsiirto
  • fyysinen rasittavuus on vähentynyt
  • tuottavuus ja kokonaislaatu ovat parantuneet

Siirtyminen täysin manuaalisesta toiminnasta automaatioon on ollut haaste sekä Dosetecille että erityisesti UAB Vilniaus Duona leipomolle. Uusi automaatio saatiin kuitenkin toimimaan halutulla tavalla. Lopputuloksena on viihtyisämpi ja tehokkaampi leipomo ja ennen kaikkea tasalaatuisemmat tuotteet loppukäytäjille.

Uudessa järjestelmässä kuivat aineet siirretään varastosiiloista painesiirrolla taikinanvalmistuspisteisiin. Linjastoon kuuluu kymmenen siiloa, joista muodostuu kaksi annostuslinjaa. Nämä linjat on yhdistetty venttiileillä toisiinsa, joten mistä tahansa siilosta voidaan tilata haluttu annos jauhoa. Toiminto on täysin automatisoitu, joten taikinan valmistajan tehtäväksi jää vain tarvittavan jauhomäärän tilaaminen järjestelmästä, joka toimittaa jauhot oikeaan paikkaan.

Siirtojärjestelmään kuuluu pölynpoisto kaikissa annostelupisteissä. Järjestelmä asennettiin jo olemassaoleviin jauhosiiloihin, joten osia vanhasta tekniikasta voitiin käyttää hyväksi uudessa järjestelmässä.

Luotettavaa Siemens-ohjausta

Järjestelmän ohjaus on toteutettu kosketusnäytöllisellä Siemens S7-logiikalla. Järjestelmä antaa automaattisesti annostelluista ja manuaalisesti lisätyistä raaka-aineista panosraportin, joka tallennetaan PC:lle mahdollista myöhempää käyttöä varten. Vilnius Duonalla otettiin käyttöön myös modeemiyhteys, jolla voidaan tehdä monipuolista etähuoltoa.