automaattiset tarkistusvaa'at

dwt/hl/hp

Monipuolinen automaattinen tarkistusvaaka erilaisten tuotteiden dynaamiseen punnitukseen ja laaduntarkkailuun

dwt/rc/hp

Monipuolinen automaattinen tarkistusvaaka tuotteiden dynaamiseen punnitukseen. Max. 10 kg – 150 kg; punnitustarkkuus 5 g – 50 g; OIML tyyppihyväksyntä