loss-in-weight annostelijat ja hihnavaa'at

Materiaalivirtojen punnitsemiseen ja laskemiseen.
Hihnavaa’an avulla raaka-aineen annostuskapasiteetti on kymmeniä tonneja/tunti.

loss-in-weight annostelija

Loss-in-weight annostelijalla syötetään prosessiin tavoitteen mukaista materiaalivirtaa. Materiaalivirran säätö tapahtuu automaattisesti annostelijan punnituksen perusteella.

raski ja kalttaus

Hihnavaa’alla punnitaan hetkellinen materiaalivirta,
mitataan hihnan nopeus sekä lasketaan integroimalla annosteltu materiaalimäärä.

Hihnavaa’alla voidaan myös annostella prosessiin tavoitteen mukaista materiaalivirtaa.