Loss-in-weight annostelijat ja hihnavaa’at

Materiaalivirtojen punnitsemiseen ja laskemiseen. Hihnavaa'an avulla raaka-aineen annostuskapasiteetti on kymmeniä tonneja/tunti.

Saaristo Invest 054

Loss-in-weight annostelija

Loss-in-weight annostelijalla syötetään prosessiin tavoitteen mukaista materiaalivirtaa. Materiaalivirran säätö tapahtuu automaattisesti annostelijan punnituksen perusteella.

Hihnavaaka

Hihnavaa’alla punnitaan hetkellinen materiaalivirta, mitataan hihnan nopeus sekä lasketaan integroimalla annosteltu materiaalimäärä.

Hihnavaa’alla voidaan myös annostella prosessiin tavoitteen mukaista materiaalivirtaa.