siiloannostus

Pääraaka-aineet varastoidaan siiloihin. Siilon täyttö tapahtuu esimerkiksi pneumaattisella siirrolla säiliöautosta. Pinnanmittaus tapahtuu pintarajoilla tai punnitusantureilla.

Siilot voi sijoittaa myös ulkotiloihin. Ulkosiilon rakennemateriaali on esimerkiksi lasikuitu, jolla on hyvä eristyskyky eikä kosteus kondensoidu siilon sisäpintaan.

Siilon purku tapahtuu lokerosyöttimellä tai ruuvikuljettimella. Jauhemaiset aineet annostellaan siilosta paine-/alipainesiirrolla säiliövaakaan.

Useille siiloille yhteinen täyttöpiste lisää huomattavasti työskentelyergonomiaa. Informatiivisella käyttöliittymällä varmistetaan, että oikea raaka-aine menee aina oikeaan siiloon. Täyttöputket voidaan koteloida ja varustaa sulkuventtiileillä.