Dosetec automatisoi Valion Helsingin mehutehtaan jauheannostelun

Valio on liikevaihdoltaan Suomen suurin elintarvikealan yritys. Valio haluaa menestyä yhdessä asiakkaidensa kanssa tarjoamalla kuluttajille hyvää oloa joka päivä. Valio Oy Helsingin mehutehtaalla ryhdyttiin ideoimaan uuden annostelujärjestelmän investointia syksyllä 2002. Tilaus Dosetecilta tehtiin toukokuussa 2004 ja järjestelmä oli käytössä syksyllä 2004.

Dosetec-annostusjärjestelmään kuului suursäkin purkuasemia, pienkomponenttiasemia, tarkkuusannostelija sekä säkinpurkuasema varustettuna säkkipaalaimella. Annostus tapahtuu alipainesiirrolla säiliövaakaan. Suursäkkiaineiden annostus tapahtuu säiliövaa’an punnituksen perusteella ja pienkomponenttien annostus varastosäiliön punnituksen perusteella. Pölynpoistojärjestelmän ja tyhjien säkkien viikkausaseman ansiosta, työympäristöä haittaava pöly saatiin hallintaan. Koko järjestelmää ohjaa Siemens S7-300 logiikka.

Näin puntaroi kunnossapitovastaava Timo Kähönen Dosetec-järjestelmästä: ”Vertailimme eri laite- ja automaatiotoimittajia ja päädyimme Dosetecin kokonaistoimitukseen.” Dosetecin valintaan vaikuttivat mm. seuraavat tekijät: Dosetec on tunnettu toimittaja, yritys on toimitanut vastaavat toimitukset mm.Valiolle ja Saarioiselle ja ohjausjärjestelmä on toteutettu Siemens S7-logiikallla, joka soveltuu liitettäväksi prosessiin.

”Dosetecista on ollut meille pelkkää iloa” 

”Raskaiden raaka-ainesäkkien käsittely sekä tarkkuutta vaativa jauheannostelu siirtyi täysin automaattiseksi, jolloin henkilötyövoimaa vapautui mielekkäämpiin tehtäviin. Työergonomia parantui huomattavasti ja pääsimme eroon pölystä, joka syntyi jauheiden käsittelystä. Annostelutarkkuus on nyt millintarkkaa, josta kehittyy vuoden mittaan huomattavia säästöjä. Samoin raaka-aineiden hankinta suursäkkeinä tuo säästöä. Järjestelmän teknologian ansiosta myös mehukeittojemme laatu on parantunut. Ja kaiken kaikkiaan tuotantoprosessi on nopeutunut sekä virheiden ja hävikin määrä on minimissään. Toimituksen kaikki osa-alueet suunnittelupalvelusta aina käyttöönottokoulutukseen saakka ovat toimineet erinomaisen hyvin. Toimitusaikakin meni täysin nappiin, laite asennettiin meille päivälleen sovitun aikataulun mukaan”, kunnossapitovastaava Timo Kähönen iloitsee.