Dosetec modernisoi Upofloorin Nokian tehtaan annostusjärjestelmän

Upofloor on lattianpäällysteiden erikoisasiantuntija. Julkisten tilojen kalanterimatot sekä asuintilojen muovimatot valmistetaan Nokialla, julkisten tilojen kvartsivinyylilaatat Ikaalisissa. Valmistus tapahtuu ISO 9001 -pohjaisen laatujärjestelmän sekä ISO 14001 -pohjaisen ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Dosetecin ja Upofloorin yhteinen projekti keskittyi tehtaan nykyisen annostusjärjestelmän modernisointiin. Järjesetelmä oli vanhentunut ja sen kunnossapito oli hankalaa. Dosetec-annostusjärjestelmällä turvattiin laitteiston toimivuus. Sen tavoitteena on lisätä kapasiteettia ja parantaa prosessin ohjausta sekä seurantaa.

Järjestelmään lisättiin uusi kalkkivaaka, jonka avulla raaka-aineet annostellaan suoraan päiväsiiloista. Sen avulla annostusprosessi nopeutuu ja virheiden riski pienenee. Säiliövaa´an tyhjennys sekoittimiin tapahtuu kahteen suuntaan purkavalla ruuvikuljettimella, jotka on varustettu läppäventtiilillä ja joustavalla liitoksella. Toimitukseen sisältyi myös suursäkin tyhjennysasema. Ohjauskeskus sijaitsee valvomossa sekoittimien läheisyydessä.

Prosessin ohjaus ja valvonta tapahtuu PC-mikrotietokoneelta sekä Intouch-ohjelmalla. Annostelun seurantaa varten monitorilla on näyttösivu, joka sisältää prosessikaavion, vaakanäytöt ja hälytykset. Toimilaitteiden ohjaus on toteutettu Omron-logiikalla.