Fazerin Lappeenrannan leipomossa siirryttiin High tech -aikaan Dosetecin automaatiojärjestelmillä

Fazer Leipomot on markkinajohtaja suomalaisilla leipämarkkinoilla. Fazer-konserni on investoinut viime vuosina huomattavia summia leipomoteollisuuteen. Uusi leipomo käynnistyi Lappeenrannan Myllymäessä vuoden 2003 lopulla. Leipomon tuotanto on noin 7 miljoonaa kiloa vuodessa, josta karjalanpiirakan osuus on noin neljä miljoonaa euroa. Se tarkoittaa noin 40.000 piirakan valmistusta tunnissa. 

CE-direktiivien mukaisesti valmistettua täysautomaatiota

Vaakakoskisen toimittamaan Dosetec-annostusjärjestelmään kuului

  • jauhoannostus siiloista jauhovaakaan ja siirto edelleen taikinakoneisiin
  • pienkomponentti- ja suursäkkiannostus
  • nesteannostus. Lisäksi toimitus sisälsi Siemens-logiikalla toteutetun ohjauksen.

Siiloista säiliövaakaan suoritettava jauho-annostus tapahtuu ruuvikuljettimilla, jolla saavutetaan suuri kapasiteetti ja huipputarkkuus. Suursäkkiaineet ja pienkomponentit annostellaan alipainesiirrolla lähetyssäiliöön. Pienkomponenttiannostus tapahtuu punnitsemalla varastosäiliö, jolloin voidaan minimoida jälkijuoksu ja saavuttaa optimitarkkuus. Pienkomponenttisäiliöt on varustettu möyhentimillä raaka-aineen holvaantumisen estämiseksi. Lähetyssäiliöstä punnittu panos siirretään pölynpoistopuhaltimella varustettuun vastaanottosuppiloon.

Huippumoderni Dosetec-automaatiojärjestelmä annostelee leipien ja karjalanpiirakoiden raaka-aineet

Panoksen pudotuksen aikana syntyvä pöly imetään takaisin säiliöön ja pudotetaan edelleen sekoittimeen. Nesteet ja raskit annostellaan siltavaa’alla olevaan taikinapataan.

Karjalanpiirakkalinjalla riisin ja maitojauheen annostus on eriytetty omiksi linjoikseen, joilla on omat siilot, pneumasiirto ja säiliövaa’at. Riisivaa’an pohjassa on tyhjennysruuvi, joka siirtyy automaattisesti halutun keittokattilan päälle. Punnittu panos tyhjennetään kuittauksen jälkeen keittokattilaan.

Ohjausjärjestelmä suunnitellaan aina asiakkaan tarpeisiin

Käyttöpäätteenä on vastaanottosuppiloiden ja taikinakoneiden lähellä sijaitseva kosketuspaneeli. Automaattiajoa ja huoltoajoa ohjataan käyttöpäätteeltä. Logiikka- ja moottorilähtökeskukset sijaitsevat sähkötilassa. Ohjausjärjestelmä on toteutettu Siemens-logiikalla. Kenttälaitteet on liitetty logiikkaan ASI-väylällä, jolloin kaapelointi vähenee oleellisesti ja järjestelmä on joustavasti laajennettavissa. Käyttöpääte ja vaaka-elektroniikat on liitetty logiikkaan Profibus-väylällä. Ohjaus on varustettu ylätason liitynnällä (SAP). 

Lappeenrannan leipomossa tehdään laadukkaita tuotteita ja hyviä tuloksia

Alueleipomopäällikkö Leo Hyvärinen on tyytyväinen yrityksen tekemään, eksaktisti punnittuun ratkaisuun. ”Dosetec-automaatiojärjestestelmän myötä tuotannossamme on saatu tarkkuutta punnitsemiseen. Nykyisen järjestelmän myötä raaka-aineannostelu tapahtuu täysin automaattisesti. Sen ansiosta olemme saaneet tuotteisiimme tasaisen laadun. Raaka-ainekulutuksessa on kertynyt huomattavia säästöjä”, Hyvärinen iloitsee.

”Henkilökunnan työskentely on helpottunut ja työntekjät ovatkin vapautuneet mielekkäämpiin tehtäviin. Dosetec-järjestelmän korkea automaatioaste on vaatinut henkilökunnaltamme kouluttautumista ja paneutumista uusiin asioihin. Uudistus on lisännyt työskentelymotivaatiota ja tuonut oman piristävän säväyksen päivittäiseen työhömme.” 

”Hygieniataso on noussut huomattavasti ja työympäristö siistiytynyt selkeästi esimerkiksi pölyäviltä jauhoilta. Lopulliselle kuluttajalle uudistus näkyy tasaisena ja maukkaana laatuna. Hävikki on pienentynyt ja virheiden määrä vähentynyt siitä yksinkertaisesta syystä, että Dosetec-linja ei anna tehdä virheitä. Dosetec-annostelujärjestelmän hankintaan vaikuttavia tekijöitä olivat mm. yrityksen palvelualttius ja joustavuus sekä annosteluautomaation ammattilaisuus. Hinta on jokaisessa investoinnissa tärkeä. Tässä tapauksessa taloudellisuus nousi tärkeäksi tekijäksi myös siksi, että investoinnin avulla meille syntyy säästöä joka hetki”, painottaa alueleipomopäällikkö Leo Hyvärinen.