Leibur investoi tuottavuuteen

Viron johtava leivänvalmistaja AS Leibur Ltd uudisti vuoden alussa vehnälinjansa annostelujärjestelmän ja kaksinkertaisti samalla sen kapasiteetin.

Leibur on kuuluisa perinteisestä leivästään sekä innovatiivisista leipomotuotteistaan. Se tuottaa markkinoille vuosittain yli 20 miljoonaa kiloa leipää ja leivonnaisia. Tämä edellyttää ajan tasalla olevaa tuotantolaitteistoa ja luotettavaa automaatiota.
Leipomo kuvaa nettisivuillaan omaavansa suuren yrityksen voimat ja pienen leipomon sielun. Sen kunniakas historia yltää vuoteen 1762. Tulevana vuonna Leibur viettää 250-vuotisjuhliaan.

Eroon tuotannon pullonkaulasta

Tänä päivänä Leibur on Viron johtava leiväntuottaja, jonka osuus maan leipämarkkinoista on jopa kolmannes. Tuotantopäällikkö Agu Matsin mukaan suuren volyymin leipomossa haastavinta on muutokset tuotevalikoimaan. Leiburin kasvanutta tuotantoa on hidastanut pullonkaula vehnälinjan jauhosiilojen kohdalla. Jauhonannostelulinjan uudistaminen osoittautui tämän takia välttämättömäksi. Leibur kääntyi ongelmassa Dosetecin puoleen.
– Jauhonannostelujärjestelmän ainoan annostelulinjan vapautumista saattoi aikaisemmin odottaa yhtä aikaa kolmekin eri tuotelinjaa. Se hidasti olennaisesti koko tuotantoa, Mats kertoo.

Tuttu toimittaja

Dosetec on Leiburille tuttu yhteistyökumppani jo pitkältä ajalta. Jo vuonna 2000 leipomo uudisti Dosetecin avulla neuvostoaikaiset punnitus- ja annostelulaitteensa sekä lokerosyöttimensä ja siirtyi näin modernin tuotannon aikakauteen.
-Tuotannon tehokkuuden lisäksi paranivat tuolloin myös hygienia ja ilmanlaatu huomattavasti. Jauho annostellaan painesiirrolla säiliövaakoihin, ja pölynpoistosuodattimet estävät jauhopölyn leviämisen ympäristöön. Toiminta on pitkälle automatisoitu ja järjestelmä toimii siihen syötetyn reseptin mukaan, Mats kuvailee. Tänä vuonna tehty päätös jauhonannostelulinjan uudistamisesta oli luontevaa jatkoa yhteistyölle. Myös Dosetecin aiemmat, vastaavanlaiset toimitukset emoyhtiö Vaasan Oy:lle olivat eduksi päätöstä tehtäessä.
– Dosetec on luotettavat toimittaja, jota myös Vaasan Oy on käyttänyt. Tuntui luontevalta kääntyä Dosetecin puoleen myös nyt, toimittihan se aikaisemmatkin laitteet meille ja olemme olleet niihin erittäin tyytyväisiä.