Pilvipohjaiset palvelut leipomoliiketoiminnan tueksi

Teollinen internet avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen sekä parhaimmillaan mahdollistaa täysin uusia liiketoimintamalleja. Siemensin MindSphere IoT käyttöjärjestelmä auttaa hyödyntämään Dosetec-järjestelmien tuottamaa IoT-dataa.

IoT, teollinen internet

Internet of Things eli teollinen internet tulee vääjäämättä olemaan osa lähes jokaista toimialaa lähivuosina, arvioi Siemens Osakeyhtiön pilvipalveluratkaisujen myyntijohtaja Ilmari Veijola. Teollinen internet tuo mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia ennen kaikkea liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen digitaalisen murroksen aikana. Dosetec Siemensin pitkäaikaisena ja sertifioituna partnerina on jo hyvän aikaa kehittänyt järjestelmiään vastaamaan teollisen internetin tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Älykästä teknologiaa

Teollisen internetin tuottama lisäarvo perustuu sen avulla kerättyyn ja tuotettuun tietoon. Data saadaan laitteista ja järjestelmistä, jotka on varustettu tarvittavilla antureilla, tietoliikenneyhteyksillä ja ohjelmistorajapinnoilla. Näiden avulla laitteet voivat aistia ympäristöään ja viestiä tai toimia aistimansa perusteella älykkäästi. MindSphere käyttöjärjestelmän IoT datamalliin syntyvää strukturoitua tietoa voidaan käyttää yrityksen päätöksentekoon ja johtamiseen tehokkaasti.Korkeatasoisten ohjausjärjestelmien ansiosta Dosetecin automaattiset annostus- ja punnitusjärjestelmät ovat jo tähän mennessäkin tuottaneet leipomoasiakkaille arvokasta dataa. Siemensin MindSphere nostaa Dosetec-järjestelmien tuottaman tiedon hyödynnettävyyden aivan uudelle tasolle, sekä tarjoaa alustan jatkuvaan uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja kehitykseen.

Ennakoinnilla tehokkuutta ja tuottavuutta

Pilvipohjainen Dosetec -ratkaisu pystyy esimerkiksi siirtämään leipomon jauhosiilojen saldot automaattisesti jauhomyllylle, jolloin siilot voidaan täyttää reaaliaikaisen tiedon perusteella. Dosetecjärjestelmän eri osien kuntoa tarkkailemalla puolestaan pystytään kertomaan huollon tarpeesta ennakoivasti. Ennakointi mahdollistaa huollon suunnitelmallisen toteutuksen, jolloin leipomo voi lyhentää kalliita tuotantokatkoksia ja säästää ylimääräisissä työ- ja varaosakustannuksissa. Pilvipohjaisten ratkaisujen avulla leipomon reseptiikka ja muu automaattiseen ohjaukseen tarvittava tieto saadaan useiden yksiköiden käyttöön tehokkaasti ja turvallisesti.