projektiosaaminen

Ammattimainen projektinhallinta on sujuvan projektin ehdoton edellytys. Projektin koolla ei ole väliä.
Oli hanke sitten suuri tai pieni, paraskaan suunnitelma ei takaa onnistumista, jos projektia ei johdeta ammattimaisesti.

Tehokkaan projektinjohtamisen hyödyt

– sovittu aikataulu pitää

– läpinäkyvä toimintatapa, asiakas pidetään tietoisena projektin kulusta

– sujuva kommunikointi

– asennuksen ja käyttöönoton vaikutuksen minimointi asiakkaan kokonaisprosessiin

Sujuva käyttöönotto, sovitussa aikataulussa

1. Kaupanteko ja sopimusvaihe

Usein jo ennen hannkeen alkamista, projektipäällikkömme osallistuu esisuunnitteluvaiheeseen. Kun hanke on kaupallisesti sovittu ja sopimus allekirjoitettu, projektipäällikkömme esittäytyy asiakkaalle. Projektipäällikön osallistaminen aikaisessa vaiheessa vauhdittaa hankkeen käynnistymistä tehokkaammin.

2. Projektin aloituspalaveri

Projektin aloituspalaverissa suunnitelma ja toimitettava laitteisto tai ratkaisu käydään läpi asiakkaan kanssa ja tehdään tarvittavat tarkennukset. Näin varmistetaan, että toimitettava laitekokonaisuus palvelee projektin tavoitetta

3. Valmistusvaihe

Kun tekninen toteutus ja siihen liittyvät laitteet on katselmoitu asiakkaan kanssa, valmistusvaihe alkaa. Joustavan toimintamallimme ansiosta, pienet muutokset ovat mahdollisia valmistusvaiheen aloittamisen jälkeenkin. Asiakas pyritään pitämään tietoisena valmistusvaiheen etenemisestä.

4. Asennus ja käyttöönotto

Asennuksen ja käyttöönottoon liittyvät yksityiskohdat ja vastuut käydään läpi asiakkaan kanssa ennen toimenpiteiden aloittamista. Tämä mahdollistaa toimintojen sujuvan läpiviennin sovitussa aikataulussa.

5. Koulutus

Käyttöönoton jälkeen asiakkaan henkilöstölle annetaan järjestelmän käyttäjäkoulutus. Myös laitteiden kulutusosat ja muut huollettavat kohteet käydään läpi.

Tukea prosessin kehittämiseen

Vuosien varrella kehittynyt prosessiosaamisemme ja tietotaito liittyen erilaisten raaka-aineiden käsittelyyn ja annosteluun antaa asiakkaallemme erinomaisen mahdollisuuden kehittää omaa prosessiaan. Samalla erilaistet tuotantokatkokset pystytään minimoimaan, kun asiakkaallamme on käytössä osaamisemme. Tämä on yksi Dosetecin suurimmista vahvuuksista!

Lue lisää asiakkaistamme ja referensseistämme

case example, bakery

1999

Leipomon annostusjärjestelmän asennus ja käyttöönotto

6 siiloa, 21 suursäkin purkuasemaa, 10 pienkomponenttiasemaa, 2 vastaaottovaakaa, toimisto-pc reseptinhallintaa varten

2001

Etäyhteyden käyttöönotto

Mahdollisti annostusjärjestelmän vianselvityksen ja ohjelmamuutosten tekemisen etänä, todella mullistavaa tuolloin, nykyään ihan perussettiä

2006

Toimisto-pc:n (reseptinhallinta) uusiminen ja määrän kasvattaminen, 3 kpl

Reseptiikan hallinta useamman henkilön saataville

2009

Siilojen purkulaitteiden muutos

Käytettävien raaka-aineiden vaihtuminen aiheutti muutostarpeita olemassa olevissa siiloissa, erilaiset materiaalit vaativat erilaisia “apulaitteita” purkautuakseen siilosta, nykyään siiloihin asennetaan oletuksena tietyt apulaitteet, että kyseinen laite soveltuisi mahdollisimman monelle materiaalille

2011

Annostusjärjestelmän modernisointi

Vanhan Omron -ohjausjärjestelmän päivittäminen nykyaikaiseen Siemens S7 -järjestelmään

2014

Annostusjärjestelmän laajennus

Kapasiteetin nostoa ja erilaisia pienimuotoisia muutostöitä olemassa oleviin laitteisiin

2016

Annostusjärjestelmän laajennus

Raskin (kansankielellä taikinajuuri) valmistuslaitteet, käyttöliittymän ja järjestelmän suunnittelussa asiakas vahvasti mukana

2021

Annostusjärjestelmän muutos

Asiakas lanseerasi uuden tuotteen, jota varten annostusjärjestelmä piti muuttaa, muutostyö piti sisällään uuden asentamista ja olemassa olevan laitteiston ja käyttöliittymän muokkausta