Saint-Gobain Isoverin lasivillatehtaalle Yegorievskiin Dosetec-uuninsyöttölaitteisto

Saint-Gobain Isover Oy rakensi uuden lasivillatehtaan Venäjän Yegorievskiin syksyllä 2003. Tehtaan eristysvillan tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 20 000 tonnia vuodessa. Tuotanto kasvaa yli kaksinkertaiseksi vuonna 2005, jolloin tehdas varustetaan toisella lasiuunilla. Myös tähän laajennusprojektiin Saint-Gobain Isover Oy on valinnut Dosetecin laitetoimittajaksi.

Dosetec-annostusjärjestelmä huolehtii lasiuunin syötöstä sekä uunihallin raaka-ainehuollosta. Lisäksi erillinen kuljetusjärjestelmä palauttaa oman sirun lasiuunilta syöttölaitteelle.

Automaattinen uuninsyöttölaitteisto

Lasivillan raaka-aineseoksen, mängin ja kierrätyssirun annostus uunisiiloista lasiuuniin tapahtuu uuninsyöttäjällä, joka on varustettu välisäiliöllä, kiskoradalla ja hihnakuljettimella. Pölynpoistoyksikkö on rakennettu uunivaunun yhteyteen. Uuninsyöttäjä käy automaattisesti hakemassa varastosiiloilta mänkiannoksen ja siirtyy kiskoilla lasiuunille. Mängin annostus uuniin tapahtuu hihnakuljettimella, jonka purkupää siirtyy uunin sisälle. Kuljettimen purkupää liikkuu ennalta ohjelmoidusti uunin sisällä sekä pitkittäis- että poikittaissuuntaan. Uuninsyöttäjän ohjaus on toteutettu Siemens-logiikalla ja toiminnan kriittisyyden takia se on eriytetty lasivillatehtaan muusta automaatiosta.

Uunin syötön täytyy toimia yötä päivää ja vuodesta toiseen

Tuotanto keskeytyy vain noin 5 vuoden välein, kun lasiuunille tehdään peruskunnostus. Mahdollisia uuninsyöttäjän virhetilanteita varten on erillinen tärysyötin, joka täyttää uunin yläpuolelta.