Siirrettävä säkitysasema tukee Ruukki Metalsin strategiaa

Erikoisterästuotteiden valmistaja Ruukki Metalsin strategiaan kuuluu kustannustehokkuus sekä myynnin ja jakelun kehittäminen kansainvälisesti. Siirrettävä suursäkitysasema rautaoksidin pakkaamisessa toteuttaa sujuvasti kumpaakin tavoitetta.

Hämeenlinnan Ruukki Metalsissa toimii Suomen ainoa suolahapon elvyttämö. Elvytyksen sivutuotteena syntyy rautaoksidia, jota yritys toimittaa jatkojalostustarpeisiin muun muassa sähkömoottoreiden kestomagneettien valmistukseen. Energia- ja prosessipalvelun työnjohtaja Kimmo Peltola kertoo, että rautaoksidia syntyy Hämeenlinnassa huikeat 20 tonnia päivässä.

Erittäin pölyävän ominaisuuden johdosta kansainväliset asiakkaat haluavat rautaoksidin konttien sijaan suursäkeissä, jolloin materiaalikäsittely on hygieenisempää. Toukokuussa tehdas sai oman siirrettävän säkitysaseman.
– Omalla säkitysasemalla kykenemme palvelemaan säkitystä haluavia asiakkaitamme paremmin ja laajentamaan markkinoita kustannustehokkaammin.

Räätälöintikyky ratkaisi tarjouskilpailun

Työnjohtaja Peltolan mukaan säkitysaseman toimittajaehdokkaat ja heidän toimituskykynsä käytiin perusteellisesti läpi. Aseman piti täyttää vaativat kriteerit varsinkin räätälöinnin ja muuntautumiskyvyn suhteen. Tarjouskilpailun ykköseksi hahmottui lopulta Dosetec, joka toimitti säkitysaseman ruukkilaisten toivomalla tavalla.
– Halusimme mahdollisimman helpon ja luotettavasti toimivan kokonaisuuden. Säkitysaseman joustava siirrettävyys oli yksi suurimmista syistä, miksi valitsimme toimittajaksi Dosetecin, ja hinta–laatu-suhde oli kohdallaan.
Osa Ruukki Metalsin asiakkaista haluaa rautaoksidin konteissa, jolloin trukki vetää säkitysaseman perävaunutyyppisesti pois lastausasemalta konttitäyttöä varten. Näin säkki- ja konttivaihtoehdot saadaan toimimaan lastauksessa saumattomasti yhteen. Säkitysasema voidaan siirtää myös yksittäisten annostussiilojen luokse.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Peltola kiittelee Dosetecin aktiivista panostusta yhteiseen alkusuunnitteluun, joka tämäntyyppisessä toimituksessa on erityisen tärkeää. Useat yksityiskohdat, kuten materiaalin liikkuvuus tulee suunnitella huolella, jotta jopa 150 tonnin viikoittainen säkitys pelaa moitteettomasti.
– Yllättävän hyvin kokonaisuus on toiminut. Itse asiassa työntekijämme eivät uskoneet, että se tulisi toimimaan vaaditulla tavalla. Nyt käytännön kokemusten myötä he ovat antaneet positiivista palautetta

Ruukki Metals on osa Ruukkikonsernia, jolla on noin 9 000 työntekijää ja toimintaa noin 30 maassa. Ruukki Metalsin liikevaihto vuonna 2012 oli 1 787 M€.