Suolan käsittely ja annostelu uudistui Seinäjoen tehtaalla

Dosetecin ratkaisu vähensi käsityötä ja tarkensi annostelua Valion Seinäjoen tehtaalla. 

Tavoitteena oli vähentää käsityötä ja saada tarkkuutta annosteluun automatisoinnin avulla. Dosetec suunnitteli ja valmisti laitteet Valiolle sopivaksi kokonaisuudeksi sekä valvoi asennuksia ja avusti käyttöönotossa.

Valio Oy on Suomen johtava meijeriyritys, joka jalostaa terveellistä ja maukasta ruokaa vastuullisesti. Valio Oy Seinäjoen tehdas on moderni jauheita, rasvoja ja tuoretuotteita valmistava tehdas, jossa valmistetaan mm. Valio Voi, Valio Oivariini® ja Valio KevytLevi® sekä tuoretuotteita, kuten Valio Gefilus® tehojuomat. Maito kerätään noin 1 000 maitotilalta, Seinäjoella työskentelee noin 360 valiolaista.

Valion Seinäjoen rasvatehtaalla syntyi tarve suolan käsittely- ja pakkausjärjestelmän uudistamiseen jo vuonna 2013. Dosetec oli tehnyt aiemmin vastaavan uudistuksen Valion Vantaan tehtaalle ja nyt käynnistettiin alkukartoitus Seinäjoella. Projekti kuitenkin hieman lykkääntyi ja tuli ajankohtaiseksi vuonna 2016.

Automatisointi lisää tuottavuutta ja suursäkitys varmistaa tehdasympäristön puhtauden

Seinäjoen tehtaan suolankäsittelytilat, laitteistot ja suolan käsittelytapa kaipasivat uudistamista ja suolan käsittelyä haluttiin automatisoida, koska volyymit kasvoivat. Tavoitteena oli vähentää fyysistä työtä suolan käsittelyssä ja saada tarkkuutta suolan annosteluun. Näillä keinoin tavoiteltiin hävikin vähenemistä sekä suolan käsittelyprosessin vakauttamista.

Dosetecilta löytyi sopiva ratkaisu suolan käsittelyyn ja annosteluun. Dosetec suunnitteli ja valmisti laitteet Valiolle sopivaksi kokonaisuudeksi sekä valvoi asennuksia ja avusti käyttöönotossa.

Aiemmin suolan käsittely tapahtui pikkusäkeistä manuaalisesti. Nyt suola annostellaan prosessiautomaation ohjaamanasuursäkin purkuasemilta alipainesiirtona säiliövaakoihin, josta materiaali siirretään ruuvikuljettimella sekoitussäiliöön.

Manuaalisen työn automatisointi lisää tuottavuutta, parantaa annostustarkkuutta ja säästää kustannuksissa. Suursäkityksen avulla myös ympäristö pysyy puhtaana ja näin varmistetaan meijerissä vaadittavan korkean hygieenisyystason saavuttaminen.

Toimiva kokonaisratkaisu suunnittelusta toteutukseen 

Valio sai jo suunnitteluvaiheessa Dosetecilta apua, joka oli avainasemassa koko projektissa. Kaikki Dosetecin tekemät laitekuvat ja lay-outit olivat 3D-muodossa, minkä ansiosta muiden laitteiden sijoitus huoneeseen sekä prosessiputkien suunnittelu oli Valiolle helpompaa. 3D-suunnittelun avulla myös projektissa havaitut haasteet saatiin korjattua jo suunnitteluvaiheessa.

Valio kiittää Dosetecia hyvin toimivasta kokonaisratkaisusta ja erinomaisesti onnistuneesta projektista. 

– Dosetec hoiti projektin alusta loppuun erinomaisesti ja sovitussa aikataulussa. Kaikki dokumentaatio toimitettiin luvatusti ja käyttöönottokin sujui erittäin hyvin. Yhteistyömme Dosetecin kanssa jatkuu varmasti tulevaisuudessakin, sanoo Ulf Nyman, tekninen asiantuntija, Valio Seinäjoen tehdas.