Typen oksidipäästöjen (NOx) leikkaaminen Wärtsilän uudessa voimalassa Rodoksen saarella Kreikassa

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla.

Raaka-aineen säilytyksessä käytettävät ureasiilot on varustettu asianmukaisella katoksella/lämpöeristeellä, joka suojaa sateelta ja lämpötilan vaihteluilta.

Wärtsilä toimitti uuden 115 MW:n voimalaitoksen Etelä-Rodoksen saarelle Kreikkaan vuonna 2018. Se tuottaa sähköä seitsemällä Wärtsilä 18V46 -dieselmoottorilla. Wärtsilän voimalaitos sisältää tiukkoihin ympäristövaatimuksiin vastaavan huippuluokan päästöjen puhdistusteknologian. Dosetec Exact toimitti urean varastointi- ja liuotusjärjestelmän tähän uuteen voimalaitokseen.

Urealiuos SRC katalysaattorille

Urealiuosta käytetään laajasti reaktanttina, joka lisätään pakokaasuun typen monoksidi- ja dioksidipäästöjen vähentämiseksi. SCR-katalysaattori (Selective Catalytic Reduction) muuntaa NOx-molekyylit takaisin vaarattomaksi typeksi (N2) ja vesihöyryksi (H2O).

Erittäin haastava aine

Hygroskooppinen urea on erittäin haastava – jopa arvaamaton – aine käsitellä. Se reagoi voimakkaasti muutoksiin ympäristön olosuhteissa, kuten lämpötilan ja kosteuden vaihteluihin.

Ureaa käytetään laajasti typenoksidipäästöjä (NOx) vähentävässä katalysaattoritekniikassa. Dosetec toimitti luotettavan annostus- ja sekoitusjärjestelmän urealiuoksen tekemiseen.

Kokemus ratkaisee

Wärtsilä on Dosetecin pitkäaikainen asiakas. Dosetec toimitti urean liuotusjärjestelmän myös vuonna 2015, kun Wärtsilä toimitti 39 MW:n voimalaitoksen Mayotten saarelle Intian valtamerellä. Trooppisen ilmaston ja tämän ainutlaatuisen raaka-aineen, urearakeiden, yhdistelmä oli haastava. Dosetecin kokemus urean käsittelystä oli tässä vaiheessa tärkeää. ”Haastavasta raaka-aineesta huolimatta Dosetec toimitti sekä Mayotten että Etelä-Rodoksen projektit aikataulussa”, toteaa Dosetec Exact Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Koskinen.

Luotettava urean liuotus ja varastointi

Dosetec toimitti laitteet ja teknisen suunnittelun urean varastointi- ja liuotusjärjestelmään Etelä-Rodoksen voimalaitokselle. Hankkeeseen sisältyi ureasiilot, urearakeiden kuljetusjärjestelmä, sekoitussäiliöt urean liuotukseen sekä varastosäiliöt. Raaka-aineen varastoinnissa käytetyt ureasiilot on varustettu katoksella, joka suojaa sateelta ja lämpötilan vaihteluilta.

Ainutlaatuinen prosessi urean liuotukseen on suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaan ja räätälöity sopimaan käyttöolosuhteisiin.

Tarkkaan valvottu sekoitusprosessi

Urean annostelu ja sekoittaminen vaatii monipuolisen ja monimutkaisen prosessin. Urean liuotus sisältää järjestelmäkokonaisuuden aina ureasiiloista sekoitus- ja varastosäiliöihin. Urea ja vesi annostellaan sekoitussäiliön punnituksen perusteella ja liuotuksen jälkeen urea pumpataan varastosäiliöihin. ”Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tarkoituksenmukaisesti tehty suunnittelu, laitteiden toimivuus ja luotettava prosessi. Dosetec vastasi odotuksiimme hyvin”, kertoo Wärtsilä Corporationin Projektipäällikkö Ravindra Pandit. Tämä hanke vaati sekä teknistä tietämystä että suunnittelun osaamista. Dosetec Exactin laaja kokemus ja tietotaito annostelu-, punnitus- ja sekoitusjärjestelmistä mahdollistivat luotettavien ratkaisujen toteuttamisen.