Vaasan & Vaasan Oy Kuusankosken leipomossa on otettu käyttöön uusi Dosetec-automaattiannostelu

Suomen ympäristöystävällisin leipomo aloitti toimintansa vuoden 2002 toukokuussa Kuusankoskella. Se keskittyy korkealla teknologialla valmistettuihin leipomotuotteisiin, joita toimitetaan pääosin kymenlaaksolaisille; Kouvolaan, Kotkaan ja Mikkeliin ympäristöineen. 6000 neliön leipomossa valmistuu kuukausittain 400 000 leipomotuotetta kahdelta automaattilinjalta. Uuden leipomon kaikissa teknisissä ratkaisuissa on panostettu erityisesti ympäristöystävällisyyteen, työturvallisuuteen ja korkeaan hygieniatasoon. Raaka-aineiden annostelun automatisoinnilla on ratkaiseva merkitys näiden asioiden toteutumiseen jokapäiväisessä toiminnassa.

Dosetecin toimittama Dosetec-annostusjärjestelmä käsittää jauhosiilot suurien jauhomäärien varastoimiseen, suursäkkiasemat erilaisille jauholaaduille, pienkomponenttiasemat sekä nestemäisten aineiden annostuslaitteet. Raaka-aineiden annostus tapahtuu suoraan taikinakoneille. Vaikeatkin raaka-aineet pystytään annostelemaan nopeasti ja tarkasti. Käsiannostuksen aiheuttamia virheitä ei synny, vaan panokset ovat aina toistensa kaltaisia. Koko prosessin hallinta on helpompaa ja esim. taikinoiden lämpötila voidaan säätää linjakohtaisesti. Myös yli- ja alituotanto on saatu hallintaan.

Suursäkkien purkuasema on osoittautunut käytännölliseksi ratkaisuksi jauhojen annostuksessa. Automaattinen annostus suursäkistä on joustavaa, materiaalihävikki vähenee ja varaston seuranta toimii reaaliajassa. Lopputuloksena on tarkka ja toistettava annostus sekä tasainen laatu. Säkki toimii sellaisenaan varastosiilona ja se voidaan vaihtaa annostuksen keskeytymättä.

Pienkomponenttien annostelu tapahtuu alipainesiirron avulla säiliövaakaan. Varastosäiliöt on Kuusankoskella sijoitettu vapaasti lattialle kahteen riviin ja niiden täyttö tapahtuu suoraan lattiatasolta. Pölynpoisto hoidetaan laite- tai kohdekohtaisesti keskuspölynimurin avulla. Leipomotiloissa ei esiinny enää pölyä ja vajaita säkkejä, työympäristö on siisti ja työn ruumiillinen rasittavuus on vähentynyt. Annostusjärjestelmän ohjaukset on toteutettu PC:llä ja kosketusmonitorilla, jonka käyttö on helppoa ja käyttäjää ohjaavaa. Järjestelmä antaa panosraportin, josta selviää automaattisesti annostellut ja myös mahdolliset käsin lisättävät aineet. Raportit tallennetaan Access-tietokantaan, josta niitä hyödynnetään esim. raaka-aineiden kulutusseurannassa.

”Dosetecin valinnassa annostusjärjestelmän toimittajaksi vaikutti mm. räätälöity laitteisto juuri meidän tarpeisiimme ja valmius yhteistyöhön muiden projektin alihankkijoiden, esimerkiksi pölyasematoimittajien kanssa. Myös aikaisemmat onnistuneet järjestelmätoimitukset Vaasan & Vaasan Vantaan ja Espoon leipomoihin painoivat vaakakupissa.” kertoo Kuusankosken leipomon tuotantopäällikkö Keijo Ylönen.