Dosetecin hihnavaaka terästää Ovako Wiren kapasiteettia ja laatua

Ovako-konserniin kuuluva Ovako Wire on hankkinut Dosetecilta annostelevia hihnavaakoja ja siilovaakoja Hangon lähistöllä Lappohjassa sijaitsevaan Koverharin tuotantolaitokseensa. Dosetecin toimittamien ja Siemensin Siwarex -vaakaelektroniikkaa käyttävien vaakojen avulla Ovako Wire pystyi ratkaisemaan Koverharin masuunin panostukseen liittyviä ongelmia: annostuksen hitauden ja epätarkkuuden raaka-ainepanosten mittauksissa.

Koverharin masuunissa pelkistetään rautapellettiä raakaraudaksi terästehtaalle. Terästehdas käyttää raakarautaa teräksen tekoon ja lopputuote on teelmä. Aiemmin masuunin raaka-aineet jouduttiin annostelemaan vaiheittain, mikä aiheutti toimintakatkoksia eri annostusvaiheiden välille. Vastaavasti raaka-ainepanokset mitattiin erillisillä vaakalaitteilla, mikä aiheutti epätarkkuuksia annostuksessa vaikeuttaen tasalaatuista tuotantoa.

Siwarex-elektroniikan kautta suoraan tehtaan ohjauslogiikkaan liitettyjen Dosetecin siilo- ja hihnavaakajärjestelmien myötä tuotannon ongelmallisista hidasteista on päästy eroon. Nopeutuneen annostusprosessin myötä Koverharin teräsmasuunin tuotantokapasiteetti on kasvanut. Myös raaka-aineiden annostustarkkuus on parantunut, mikä vaikuttaa myönteisesti masuunin käynnin tasaisuuteen. Tämä puolestaan parantaa raudan tasalaatuisuutta ja täten tehtaan lopputuotteen laatua.

Ovako Wire valitsi Dosetecin vaakojensa toimittajaksi vahvoin perustein: Dosetecin tarjoama vaakalaitteisto oli käyttötarkoitukseen parhaiten sopiva. Myös yrityksen hyvä maine vastaavissa toimituksissa, kokonaispalvelu ja esitetyn tarjouksen selkeys painoivat vaakakupissa Dosetecin eduksi.

Ovako Wire lyhyesti

Ovako Wire on osa Ovako-konsernia, joka syntyi vuonna 2005 Ovako Steelin, Imatra Steelin ja Fundian fuusiossa. Ovako Wiren Koverharin tehtaalla tuotetaan terästeelmiä, jotka valssataan yhiön valssaamoissa Taalintehtaalla ja Alblasserdamissa, Hollannissa, valssilangaksi. Koverharin terästehtaan tuotanto on noin 600 000 tonnia/vuosi. Ovako Wire Ab:n liikevaiho oli vuonna 2005 noin 390 milj. euroa.