Annostelujärjestelmän uusiminen Sahalahdessa

Tavoitteina toimintavarmuuden ja pölynpoiston parantaminen.

Dosetec Exact Oy uudisti vanhaa annostelujärjestelmää Saarioisten Sahalahden tehtaalla. Tärkeimpinä tavoitteina olivat annostelujärjestelmän toimintavarmuuden parantaminen sekä pölynpoiston kehittäminen. Hyvin suunniteltu projekti valmistui aikataulussa ja sen avulla saatiin parannettua myös työntekijöiden viihtyvyyttä entistä siistimmällä tehtaalla.

Saarioinen on suomalainen perheyritys ja maan johtava valmisruokatalo, joka on kotoisin Kangasalan Sahalahdelta, Saarioisten Kartanosta. Sahalahden lisäksi Saarioisten herkullista ruokaa tehdään Valkeakoskella ja Huittisissa sekä Viron Raplassa yhteensä noin 1 300 saarioislaisen voimin. Saarioinen on tehnyt suomalaisten lempiruoat jo 60 vuoden ajan – äitien tekemää ruokaa vuodesta 1957.

Saarioinen on tehnyt pitkään yhteistyötä Dosetecin kanssa. Nyt lähdettiin kehittämään Dosetecin 90-luvun lopulla Saarioisten Sahalahden tehtaalle toimittamaa annostusjärjestelmää. Tärkeimpinä tavoitteina olivat järjestelmän toimintavarmuuden parantaminen sekä pölynpoiston kehittäminen. Samalla vanhaan järjestelmään haluttiin lisätä yksi uusi raaka-aineasema.

Projekti vaati tarkkaa suunnittelua

Projektin kokonaisuutta suunniteltiin Dosetecin ja Saarioisten yhteistyönä. Erityisesti pölynpoiston parantaminen vaati tarkkaa suunnittelua parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Toimintavarmuutta parannettiin lisäämällä mausteasemiin mm. paineilmatoimiset agitaattorit, joilla saatiin estettyä raaka-aineiden holvaantuminen ja varmistettua tasainen purku.

Pölynpoiston parantamiseksi vanhan järjestelmän pölynpoistokanavistoa muutettiin ja osaan kohteista vedettiin oma, erillinen kanavisto. Tämän lisäksi kanavistoon lisättiin automaattisia sulkuventtiileitä, joita ohjaamalla pölynpoisto saatiin kohdistettua juuri sinne, missä sitä minäkin hetkenä tarvitaan. Lisäksi vanhaan suursäkin purkuasemaan lisättiin pölyvapaa kaulus, jonka kautta suursäkin avaaminen onnistuu siististi, eikä pölyä pääse leviämään ympäristöön. Dosetec toimitti kokonaisuuden sisältäen laitteet, automaation, asennuksen ja käyttöönoton.

Tuotanto jatkui tilapäisjärjestelyin ja aikatauluissa pysyttiin

Vanhan järjestelmän uudistaminen ja pölynpoiston muutokset edellyttivät noin kahden viikon pysähdystä annostusjärjestelmän toiminnassa. Saarioisten tuotanto pyöri kuitenkin koko ajan normaalisti, joten annostusjärjestelmän seisokin aikana kuiva-aineiden annostelu hoidettiin tilapäisjärjestelyillä. Seisokki tuli suunnitella hyvin etukäteen ja lisäksi aikataulussa pysyminen oli ensiarvoisen tärkeää. Sekä suunnittelussa että toteutuksessa onnistuttiin ja projekti valmistui aikataulussa.

Toimintavarmuus ja työntekijöiden viihtyvyys kasvoivat

Annostusjärjestelmään tehdyt muutokset onnistuivat hyvin ja järjestelmän toimintavarmuutta saatiin parannettua. Pölynpoiston parantamisella saavutettiin selkeitä positiivisia vaikutuksia laitteiden ympäristön siisteyteen ja sen kautta myös työntekijöiden viihtyvyyteen Sahalahden tehtaalla.

– Projekti onnistui odotetusti. Olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään ja Dosetec on osoittautunut luotettavaksi kumppaniksi. Tälläkin kertaa muutokset saatiin tehtyä suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Yhteistyötä teemme varmasti jatkossakin mahdollisten uusien projektien myötä, sanoo Jussi Heikkilä, kehitysinsinööri, Saarioinen Oy, Sahalahti.