Dosetec paransi työympäristön hygienian Valion Vantaan tehtaalla

Syksyllä 2007 Dosetec toimitti annostelujärjestelmän Valio Vantaan tehtaalle sulatejuuston raaka-aineiden annosteluun. Laitteiston avulla annostellaan raaka-aineet suursäkeistä ja pienkomponenttien varastosäiliöistä säiliövaakaan.

Uuden järjestelmän myötä korostuvat tuotannon tasaisuus ja prosessin toistettavuus. Automatisoitu raaka-aineiden annostelu pitää prosessin vakaana ja ennustettavana. ”Jauhoannostelu oli ennen manuaalista, joten työntekijöiden oli helppo siitä luopua”, toteaa Valio Vantaan tehtaan tekninen asiantuntija Jorma Kärki.

”Aiemmin manuaalisesti suoritettu jauheiden annostelu oli pölyistä hommaa. Työympäristön parantuminen onkin yksi uuden järjestelmän tärkeimpiä hyötyjä. Uuden laitteiston ansiosta tuotantoympäristön hygienia ja työergonomia ovat parantuneet. Myös pölynhallinta annostelulaitteissa on kohentanut työviihtyvyyttä”, Kärki jatkaa.

Valio Vantaan tehdas päätyi Doseteciin järjestelmän toimittajana, koska Valiolla on myönteisiä kokemuksia Dosetecista yhteistyökumppanina jo aiemmista toimituksista. Kun vielä hinta oli kilpailukykyinen, ollaan Vantaalla tyytyväisiä yhteistyöhön. ”Uusien laitteiden kanssa on aina alkuun hankaluuksia, mutta ratkaisevaa on se, miten järjestelmän toimittaja hoitaa ongelmat kuntoon. Dosetec hoiti ongelmat hyvin”, kertoo Kärki tyytyväisenä.

Järjestelmä on jaettu maitojauhe- ja suolapohjaisten aineiden annostuslinjoihin. Maitojauhe annostellaan säiliövaakaan, josta se siirretään vastaanottosuppiloihin ja edelleen juustosekoittimiin. Myös suolapitoiset aineet annostellaan säiliövaakaan, josta ne tyhjennetään liuotussäiliöön ja siirretään edelleen juustosekoittimiin vesiliuoksena. Pienet raaka-aineannokset mitataan sankoihin, jotka tyhjennetään manuaalisesti kattilaan.

Suursäkki/pienkomponenttiasema on kompakti rakenne, jossa pienkomponenttisäiliöt on sijoitettu suursäkkien lomaan yhteiseen runkoon. Varastosäiliöt on varustettu möyhentimillä, jotta materiaali ei pääse holvaantumaan. Annostus varastosäiliöistä tapahtuu ruuvikuljettimella alipainesiirtoputkeen ja edelleen säiliövaakaan. Säiliövaa´an alla on kahteen suuntaan purkava ruuvikuljetin, jolla punnittu panos siirretään joko sekoittimeen tai purkitukseen. Jokainen tyhjennys- ja annosteluasema on yhdistetty keskitettyyn pölynpoistoyksikköön.