Parempaa tuottavuutta pölynhallinnalla

Pölyttömyys leipomotuotannossa vähentää alalle tyypillisten ammattitautien kehittymistä ja lisää työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä. Hyvin suunniteltu pölynhallinta parantaa pitkällä tähtäimellä myös leipomon tuottavuutta.

Allerginen nuha on pölyävissä leipomoissa piinallinen ammattitauti, joka voi jäädä pysyväksi, mikäli altistuminen pölylle jatkuu pitkään. Työterveyslaitoksen mukaan ammattinuha voi pahimmillaan edetä astmaksi. Korvattaviin ammattitauteihin kuuluva astma paranee harvoin täysin.

Dosetecilla on lukuisia referenssejä siitä, miten leipomoiden tuotanto-olosuhteet on pystytty muuttamaan käytännössä täysin pölyttömiksi, sillä toimittamiimme annostusjärjestelmiin kuuluu olennaisena osana myös automaattinen pölynpoisto. Keskeistä on, että pölynpoistojärjestelmä räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan ja juuri niiden ongelmakohtien osalta, joissa hengitykselle haitallista pölyä syntyy.

Hyvin suunniteltu pölynhallinta auttaa ehkäisemään ammattinuhan ja -astman syntymistä, kohentaa työturvallisuutta ja tukee henkilöstöä työskentelemään motivoituneemmin ja tehokkaammin. Samalla pölyn aiheuttamat sairauspoissaolot ja siihen liittyvä työntekijöiden vaihtuvuus vähenevät. Dosetec-järjestelmillä parannat tuotantokapasiteettisi lisäksi työskentelyolosuhteita, joilla molemmilla on suora vaikutus yrityksesi tuottavuuteen.