Tarkkaa annostusta monipuolisella Siemens S7 -ohjausjärjestelmällä

Leipomon annostusjärjestelmien automatisoinnissa on tärkeää, että mekaaninen annostelulaitteisto on laadukasta, mutta vähintään yhtä tärkeä on järjestelmä, jolla annostelua ohjataan. Huippuluokan mekaaniset laitteistot harvoin tuottavat parasta tehokkuutta, jos ohjausjärjestelmän suunnittelu on jätetty puolitiehen.

Dosetecin mittava kokemus automatisoinnista mahdollistaa sen, että annostuksen ohjausjärjestelmät kyetään suunnittelemaan huolellisesti alusta loppuun, ja asiakkaille voidaan tarkasti räätälöidä juuri halutunlainen järjestelmä joko olemassa olevaan laitteistoon integroiden tai kokonaan uutena.

Räätälöityä ohjausta, luotettavaa materiaalihallintaa

Jotta tuotantoprosesseja voi ohjata ja hallita luotettavasti, tulee niissä tapahtuvien muuttujien olla tarkasti mitattavissa ja jäljitettävissä. Dosetecin ohjausjärjestelmät perustuvat Siemensin älykkääseen S7-logiikkaan. Annostusta ja punnitusta ohjataan tarkasti ja annosten materiaalihallinta on luotettavaa.

Reaaliaikaista älykkyyttä ilman keskeytyksiä

Dosetecin ohjausjärjestelmillä voit ohjata annosteluprosesseja ilman keskeytyksiä. Reseptien hallinta ja muokkaus onnistuu reaaliajassa vaivattomasti ohjauslogiikan avoimen kenttäväylän ja sen nopeiden vasteaikojen ansiosta.
Reaaliajassa voit seurata myös annostelun eri vaiheita ja raakaaineiden kulutusta. Luotettavat järjestelmämme tarkastavat, että esimerkiksi vastaanottosäiliöön siirtyy yhtä paljon raaka-aineita kuin sinne on reseptin mukaisesti annosteltu ja hälyttävät mahdollisista virheistä ja ongelmista.
Panos- ja käyttöraportit saat niin automaattisesti annostelluista kuin manuaalisesti lisätyistä raaka-aineista sekä reseptien toteumista. Kosketusnäytöllä säädät taikinoiden lämpötilaa linjakohtaisesti ja hallitset mahdolliset yli- ja alituotannot.

Saumatonta liitettävyyttä

Dosetec-järjestelmien ohjauslogiikka mahdollistaa myös helpon liitettävyyden kenttälaitteisiin, kuten hajautettuihin I/O-asemiin tai taajuusmuuntajiin. Tärkeää on myös, että suunnittelussa jätetään varaa järjestelmän laajennettavuudelle mahdollisia tulevaisuuden tuotantoprosessimuutoksia varten.
Dosetec auttaa asiakkaitaan liitettävyyden suunnittelussa ja toteuttamisessa niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla palvelee joustavaa, kustannustehokasta ja helppokäyttöistä annostelua ja jotta saisit leipomon annosteluprosesseista kaiken irti.